วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลชุมชนมีมาตราฐาน บริการปลอดภัย ชาวเฝ้าไร่สุขภาพดี”

ข่าวประชาสัมพันธ์


นพ.ธนกร สนั่นเอื้อ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฝ้าไร่

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเฝ้าไร่


"รพ.เฝ้าไร่ ตอบปัญหาสุขภาพ"

"เพิ่มเพื่อน แล้วคุย ถามตอบส่วนตัว"

สือวีดีโอ